PROFIL SPOLEČNOSTI SLUŽBY KONTAKT
 
Eko-les

„Životní prostředí budoucím generacím“

Historie společnosti
Eko-les rekultivační, s.r.o. byl založen 10. 1. 2002, jediným společníkem je společnost České lesy a.s.. Do obchodního rejstříku byl zapsán 25. 1. 2002.
Společnost provádí rekultivace a ozelenění ploch při výstavbě silničních a železničních koridorů v Čechách a na Moravě. Společnost spolupracuje se společnostmi sdruženými ve skupině podniků České lesy a.s. jako je firma Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. a firma Letecká lesní, a.s.

Naším cílem
je znovu vysazení vegetace v oblastech modifikovaných, buď přírodními faktory nebo lidskou činností.

Zabýváme se ekologickou obnovou poškozených nebo nově vytvořených lokalit
– ozelenění metodou

  • Zatravňování svahů dopravních těles – násypů, zářezů protierozní a protiprašná opatření  
  • Regulace toků a úprava břehů nových i stávajících vodotečí
  • Rekultivace složišť popílku, důlních hald, těžebních lokalit, skládek
  • Zatravňování sportovních ploch
  • Zatravňování lyžařských sjezdovek

pomocí moderní technologie na čistě přírodní bázi. Jedná se o metodu INTERVERT VI  francouzské společnosti SATAR Environnement.

Naše služby jsou komplexní. Od přípravy ploch po jejich ozelenění, včetně vypracování studie.
STUDIE ... VÝBĚR ... OSEV ... GARANCE

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

 
 
 
© 2006 - 2014 Eva Podzimková