PROFIL SPOLEČNOSTI SLUŽBY KONTAKT
 

Ozeleňování ploch technologií Intervert VI

Charakteristika technologie INTERVERT VI - hydroosev

 • Komponenty biotického původu
  • Biologie půdy
  • Fixace semen v půdě
  • Provzdušňování a zavlažování půdy
  • Strukturální soudržnost půdy
  • Mechanická protierozní ochrana půdy

 • Koncepční řešení
  • Metodologie celého procesu od analýzy stanoviště po realizaci
  • Optimalizace pořizovacích a udržovacích nákladů
  • Etapovitá řešení
  • Rychlý a účinný výsledek
Eko-les

Proč INTERVERT VI?

Při zakládání vegetace by mělo být sledováno:

1) Boj proti povrchové erozi půd
2) Zacelení ran krajiny a její začlenění do okolí
3) Účinný start přirozené autoregulace v krajině
4) Optimalizace péče a údržby
5) Příznivá cena

Mezinárodní oblasti expertýzy

 • Cesty (včetně dálnic), železnice a letiště
 • Mořské hráze, přehrady, břehy kanálů, lomy, struskové haldy
 • Lokality pozměněné následkem pracovních projektů a nebo přírodních jevů
 • Horské lokality

Mezinárodní technické služby

 • Rozvoj provozních požadavků
 • Předběžné studie prováděné v dané lokalitě
 • Provozní týmy se specifickým vybavením
 • Analýzy a diagnózy

 

Vlastnosti výrobků určených pro výsev

ECOHUM - Biologie půdy – vyživování komplexem bohatým na humus
ECOFIX - Fixace semen a pomocných rostlin – koloidní antierozivní fixační přípravek
ECOMULCH - Provzdušňování a mulčování půdy
ECOSTAB - Strukturální soudržnost půdy – podpora půdního stabilizátoru
ECOHO - Zadržování vlhkosti – hydroabsorbent
Travní osivo - vybrané vždy dle požadavků zákazníka

Dále provádíme:

 • zahradní a krajinářskou tvorbu
 • zakládání vegetačních prvků
 • revitalizaci krajiny
 • arboristiku – odbornou péči o dřeviny
 • projektovou a inženýrskou činnost
 • pletiva Cyclone
 • pletiva Hampton
 • silniční systémy

 

 
 
© 2006 - 2014 Eva Podzimková